Dobrodošli na FileSender

FileSender je instalacija FileSender projekta (filesender.org) koji je web aplikacija koja omogućuje korisnicima da sigurno i lako šalju proizvoljno velike datoteke drugim korisnicima.

Autentikacija korisnika omogućena je korištenjem SimpleSAMLphp; koji podržava SAML2, LDAP, RADIUS i još mnogo toga. Korisnicima bez računa autorizirani korisnik može poslati "kupon" za prijenos. FileSender je razvijen za potrebe zajednica višeg obrazovanja i istraživanja.

Svrha aplikacije je slanje velikih datoteka nekome, imati tu datoteku na raspolaganju za preuzimanje za određeni broj preuzimanja i/ili određeno vrijeme, a nakon toga datoteku automatski izbrisati. Aplikacija nije zamišljena kao trajna platforma za objavljivanje datoteka.